Godātais interneta lapas apmeklētāj!

Informējam, ka Krediidipank Latvijas filiāle ir slēgta kopš 2017. gada 14. jūnija. Krediitipank turpmāk strādās tikai Igaunijas tirgū.

2017. gada pavasarī visiem Krediidipank Latvijas filiāles klientiem nosūtījām norādījumus par turpmāko rīcību. Ja kaut kāda iemesla dēļ informācija pie jums nav nonākusi, lūdzam ar visiem jautājumiem vērsties Eesti Krediidipank Pērnavas (Rüütli 47) vai Tallinas Centra birojā (Narva mnt 4). Atbilstošo kontaktinformāciju atradīsit šeit Krediidipank.

Atvainojamies klientiem par iespējamajām neērtībām.

Ar cieņu
Krediidipank